About

Snímek obrazovky 2017-07-20 v 12.28.50

Concept: Aleš Čermák

 

Anthropoforming implies that both the collective and the individual body can be understood as an open-ended project, as well as a kind of territorial building material.

I feel bound to this Earth, because it is doomed…

– Emile Cioran

Je-li lidská bytost nutně pozemským tělem, pokud ano, jak nám může historie Země pomoci porozumět tělu?

If a human being is necessarily a terrestrial body, then how can the history of the Earth help us understand the body?

 

The Earth Trembles / Země se chvěje, je performativně/kolaborativní projekt, neustále se vyvíjející referenční systém, který se zabývá výzkumem hybridního myšlení v oblasti performativity (tělesných, ale i duševních praktik ad.) kolektivního jednání a psaní.

Od roku 2015 se na přípravách projektu podílely desítky lidí z řad neherců, studentů, hendikepovaných lidí, ale také profesionálních performerů.

Země se chvěje“ navazuje na pětidílný work in progress performativní&kolaborativní projekt Občan a věc“ oavsite.wordpress.com. Téma katastrofy je nahlíženo z jiného úhlu pohledu, jako výraz jiného druhu úzkosti, jako něco, co je nezbytné vykládat v kulturních souvislostech.

: :

The Earth Trembles is a performative/collaborative project, a constantly evolving referential system which focuses on researching hybrid thinking within the field of performativity (bodily, but also mental practices, etc.), collective action and writing.

Since 2015, the project has brought together dozens of people who worked on it – amateur actors, students, handicapped people, but also professional performers.

The Earth Trembles builds on a five-part work in progress – the performative and collaborative project “The Citizen and the Thing (oavsite.wordpress.com). The topic of catastrophe is approached from a different point of view, as an expression of a different type of anxiety, as something which is necessary to interpret within a cultural context.